Undermaaler.dk

Finn med laks på 5.5 kilo fanget på årets Gudenå tur.

Peter med havørred på 2.2 kilo fanget på årets Gudenå tur.

Karsten med havørred på 1.4 kilo fabget på årets gudenåtur.