Undermaaler.dk
Årets overmåler er Karsten's aborre på 1.2 kilo.
 
 
 
Årets undermåler er Finn's  havørred på 1.5 kilo.