Undermaaler.dk

Foreningen

Foreningens navn er Undermåler

 

Foreningens formål er:

  • At afholde fisketure hvor foreningens medlemmer deltager med godt humør også selvom andre medlemmer fanger flere og/eller større fisk.
  • At drive hjemmesiden www.undermaaler.dk, hvor ingen fisk er for lille til at blive vist frem.
  • At afholde mindst 1 årlig fisketur hvor alle medlemmer deltager, med mindre der er indtruffet naturkatastrofer, fiskeforbud udstukket af samlever eller lignende katastrofer.
  • At foretage 1 årlig kåring af henholdsvis årets undermåler og årets overmåler, som hver præmieres med en flaske single malt, som jo er glimrende at dele ud af til de forsmåede medlemmer.

 

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse, hvis denne skulle blive hjemløs, skal der oplyses adresse på det bistandskontor hvor eventuel korrespondance kan sendes til.

 

Foreningens regnskabsår følger fiskeåret.

 

Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen, men skal til enhver tid kunne dække omkostninger til 2 flasker gammel dansk og betaling for at opretholde domænenavnet www.undermaaler.dk. Restance med kontingentet accepteres kun hvis medlemmer er under personlig konkursbehandling.

 

Foreningens formand forvalter foreningens økonomi og fungerer både som formand, kasser, revisor, øvrige bestyrelsesmedlemmer, dirigent på generalforsamlingen, bestyrelsessuppleant samt revisorsuppleant. Hvis der er medlemmer som kan komme på flere poster varetager formanden også disse.

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt på en fælles fisketur og senest klokken 24.00, idet det er set, at enkelte medlemmer en enkelt gang har ytret interesse for tidligt morgenfiskeri!

 

Generalforsamlingen er foreningens laveste myndighed.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, dog kræver valg af ny formand 110% af stemmerne.

 

Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen må ikke på forhånd være kommunikeret til foreningens formand eller medlemmer af foreningen, for ikke at kunne miskreditere disse for at have glemt emnerne.

 

Der er ingen formel dagsorden, men hvis formanden ønsker en struktureret generalforsamling er han berettiget til at forsøge dette i egenskab af dirigent. Når generalforsamlingen er overstået fejres genvalg af foreningens formand med en lille en til halsen.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden plus alle de kasketter han måtte have bevilget sig selv.

 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, dog med den klare betingelse, at det alene er formanden som deltager i udvalg og enhver form for udvalgsarbejde.

 

Medlemmer

 

Medlemmerne består af den samme gamle garde som altid.

 

Nye medlemmer kan naturligvis ikke udelukkes, men de skal i givet fald bevise deres værd for foreningen og skal som minimum deltage på en tur hvor der medbringes en ”single malt” som vi alle kan smage på, mens vi tager et kik på den nye lystfisker.

 

Medlemmer er forpligtet til at indsende mindst 2 fotos per år, samt beskrive nye fiskevande som frekventeres. Udeladelse straffes med mobning og alkohol fri aften på fælles ture!